Vergadering Raad

Donderdag 17 juni, 19.30 uur
Agenda
– Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties (Noord III en Noord IV én Kop van Noordpoort)
– Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
– Bestuursrapportage 2021
 Toekomst schouwburg Ogterop
– RES 1.0 RES-regio Drenthe
– Ontwikkeling van de kop van Noordpoort
– Parkeervisie Zuideinde e.o.
– Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie Meppel 2021 en procesvoorstel vervolg
– Ontwikkeling Noord III en Noord IV
– Vaststelling bestemmingsplan Nijeveen – Ds. van Halsemastraat 14
– Vaststelling bestemmingsplan Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme
– Gemeenschappelijke Regelingen, jaarrekeningen 2020 en concept meerjarenbegrotingen 2022-2025
Via meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.