Nieuws

Impulsregeling Klimaatadaptatie ook profijtelijk voor Meppel

Het klimaat verandert snel. Hete zomers en natte winters: weerextremen zijn het nieuwe normaal. De gemeenten Steenwijkerland, Meppel, Westerveld, Midden Drenthe, Hoogeveen en de Wolden, waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en provincies Drenthe en Overijssel werken aan het verminderen van de impact van hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast.

Dat gebeurt in de zogeheten werkregio Fluvius: het gebied Zuidwest Drenthe en Kop van Overijssel. Sinds 2022 heeft de werkregio Fluvius € 5 miljoen van het Rijk gekregen om maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen: dit noemen we klimaatadaptatie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering). 

Ook de gemeente Meppel heeft profijt van de Impulsregeling. Het gaat om een som van 504.200 euro. Vier projecten worden hierdoor gerealiseerd. In de Oosterboer bij de Kalverwei is een bewonersinitiatief opgezet om een versteend plein te veranderen in een gezonde, groene leefomgeving.

Het tweede project concentreert zich op het vergroenen van het Bleekerseiland in de binnenstad. Deze vergroening gaat niet alleen hitte tegen, maar draagt ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit.

Het derde project richt zich op het herstel van de Nijeveense Grift, een historisch en cultureel waardevol waterwegsysteem.

Tot slot gaat de gemeente ook bij haar gemeentewerf aan de slag door de bezoekersparkeerplaatsen te vergroenen en door de aanleg van een wadi. Deze wadi is een stukje groen dat zo’n 30 tot 50 centimeter lager ligt. Regenwater infiltreert in de ondergrond en helpt zo droogte tegen te gaan en bij hevige buien biedt het ruimte voor water. Deze vergroening dient niet alleen als praktische demonstratie van klimaatadaptieve maatregelen, maar ook als een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven en instellingen.

Cheryl Groen bron Gemeente Meppel/ Foto Bastian vd Belt