Gemeente

De Ronde

Woensdag 16 juni, 19.30 uur
Agenda
– Mogelijkheid tot inspreken voor Perspectiefnota 2022-2025
– Mondelinge beantwoording technische vragen Bestuursrapportage 2021
– Mondelinge beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2022-2025