Spreekuur sociaal ombudsvrouw

Bij sociaal ombudsvrouw Jozien Schrale kunt u terecht met vragen en zorgen over de uitvoering van zorg en ondersteuning door de gemeente. Vanaf 27 oktober kunt u weer langskomen op het spreekuur. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur in het Spectrum aan de Schoolstraat 4 in Meppel. Contact is mogelijk via ombudsvrouw@meppel.nl of telefoon 06-4685 7035. Als de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken met uw naam en telefoonnummer. De sociaal ombudsvrouw belt u binnen vijf werkdagen terug.