WO2-lezing Marie Thérèse ter Haar

In Sluuspoort in Zwartsluis wordt woensdag 27 oktober op uitnodiging van Museum Schoonewelle en SAKZ een bijzondere lezing gehouden over de Tweede Wereldoorlog. Marie Thérèse ter Haar is te gast en staat in haar lezing ‘Vredesdag 9 mei’ stil bij de rol van de Sovjet Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Begonnen wordt om 20.00 uur. Sluuspoort is open vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt € 9,- inclusief koffie/thee. Voor het bijwonen van deze avond is een coronatoegangsbewijs vereist.

Marie Thérèse ter Haar is geen onbekende in Zwartsluis. Regelmatig geeft zij in Sluuspoort lezingen over alles wat met Rusland te maken heeft. Dat doet zij vanuit haar rol als oprichter van de Rusland & Oost-Europa Academie. Ter Haar studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo’n vijf maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet.