Gemeente

Onderzoek Wmo

De gemeente Meppel ondersteunt inwoners die hulp nodig hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om onze dienstverlening en ondersteuning verder te verbeteren, houden wij een ervaringsonderzoek. Inwoners die in 2020 gebruik hebben gemaakt van hulp of ondersteuning via de Wmo, hebben een brief ontvangen met het verzoek deel te nemen. Onderzoeksbureau KWIZ voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Meppel.

Foto Shutterstock