Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst SWO Nijeveen drukbezocht

Ruim 100 personen waren woensdag in dorpshuis De Schalle aanwezig op de Nieuwjaarsvisite van de St. Welzijn Ouderen Nijeveen. In zijn openingswoord kon voorzitter Gert Wisselink melding maken van een geslaagd 2019 met wekelijks 160 ouderen die deelnemen aan activiteiten van de St. Welzijn. Traditiegetrouw brachten Pieternel (Rita de Groot) en Thomasvaer (Albert Vriend) het wel en wee van Nijeveen en een beetje van Meppel in het afgelopen jaar voor het voetlicht. Afscheid werd genomen van de bestuursleden Janny Doornbos en Albert Vriend, die resp. 12 en 15 jaar zitting hadden in het bestuur. Zij worden opgevolgd door Corry Jaspers en Tinus Kikkert. De middag werd verder verzorgd door de Flageolettes. De twee dames brachten muziek van vroeger tot nu, van tango tot jazz, van Nederland tot Rusland voor het voetlicht.. Meer foto’s via de website www.rtvmeppel.nl

Foto: Ebel Zandstra