Gemeente

Vragen over verhuizing politiebureau naar stadhuis

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak had burgemeester Richard Korteland een nieuwtje. Het politiebureau verhuist van de huidige locatie naar het stadhuis. Op 3 januari stond hierover een artikel in de Meppeler Courant. CDA en GroenLinks hechten veel waarde aan een volwaardige politiepost in Meppel die toegankelijk en zichtbaar is voor de inwoners van Meppel. De mededeling van de burgemeester riep dan ook de nodige vragen op. De fracties van het CDA en GroenLinks hebben de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Hoe zal de post worden ingevuld?
-Krijgt de politiepost in het stadhuis minimaal dezelfde faciliteiten en functionaliteiten als het huidige politiebureau? Kan toegelicht worden welke faciliteiten verdwijnen en wat er eventueel bij komt?
-Op welke manier wordt gezorgd voor goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van het politiebureau in het stadhuis?
-Is al bekend wat de invulling wordt van zaken als: komt een bord op de gevel, een aparte toegang, loket, openingstijden, uitvalsbasis voor auto’s, enz.?
Waarom is men hierover als gemeenteraad nog niet geïnformeerd?