Mooie toekomst voor zorgaanbod Meppel

De nieuwbouw van Isala Meppel is in volle gang. Als het nieuwe ziekenhuis klaar is, komt de locatie van het huidige ziekenhuis vrij voor ontwikkeling. Noorderboog en Isala hebben een visie op het gebied die concrete en duurzame invulling geeft aan wat de gemeente Meppel eerder over het gebied heeft beschreven. Dit moet een plek worden waar je graag wilt werken, wonen en verzorgd wil worden. We sluiten met deze visie aan op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij er alternatieve woonvormen voor ouderen met een zorgbehoefte moeten worden gevonden.

Daarbij wordt in deze visie de nadruk gelegd op de verbinding tussen mensen én de verbinding tussen stad en landschap. Het zorgprogramma in Meppel wordt hiermee aangevuld. De landelijke woonstijl van het Reestdal wordt hierbij in acht genomen, de cultuur behouden. Noorderboog en Isala verwachten dat in de loop van het jaar een ontwikkelaar aan het werk kan met plannen die recht doen aan de omgeving van het gebied. Ze zijn steeds in goed contact met de gemeente Meppel over de toekomst van het gebied en weten dat de gemeente onze visie meeneemt in de besluitvorming.

Foto Google Streetview