Natuur

De vogelverzameling bijna compleet maar…

Zoals bekend is Herry Borrink niet alleen geïnteresseerd in sportfotografie maar ook in vogels. Vogelfotografie is net als natuurfotografie een kwestie van kennis van het dier of in dit geval de vogel maar ook geduld. Veel geduld. Vanzelfsprekend naast goed materiaal. In het begin ben je blij met elke vogel die voorbij komt. Maar er komt een moment dat je bewust daar naar toe gaat waar je een bepaalde vogel of dier kunt vinden. De biotoop waarin dat vogeltje leeft.

Na de zoveelste Appelvink of Roodborstje ga je bewust op zoek om de collectie inheemse vogels en gasten compleet te krijgen. Heb je geluk dan duikt er zo nu en dan een dwaalgast op voor de lens. In deze serie een vijftal foto’s van vogels die je niet dagelijks in je tuin of op je wandeling aantreft. In volgorde van opkomst: Boomklever, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Kneutje en Specht met jong.

Foto Herry Borrink