Watertransitie : wat is dat?

Nederland staat aan de vooravond van een algehele watertransitie. Met als doel: een nieuw watersysteem dat duurzaam met water omgaat. Zo kunnen we de drinkwatervoorziening in de toekomst veiligstellen. Hoe gaan we dat doen? Watertransitie is een radicale omslag in het denken over waterbeheer van water afvoeren naar water vasthouden. Hierbij ligt de focus op duurzaam en circulair omgaan met zoetwater. Waarom? Nederland verdroogt, hierdoor daalt de grondwaterstand en het rivierwaterpeil.

Met de groei van de bevolking zal de vraag naar drinkwater toenemen. Meer vraag en minder water dat vraagt om anders denken en handelen. Bij veel wat we gaan doen in de ruimtelijke inrichting van Nederland zal water als eerste op de agenda staan. Hergebruik van water in de industrie maar ook in het huishouden i.p.v afvoeren. Zuiniger omgaan met water en water vasthouden b.v. afvoersystemen vervangen door infiltratie. Meer groen i.p.v. stenen waardoor water de grond in kan. Meer informatie https://www.drinkwaterplatform.nl/

Foto Pixabay