Van bermgras naar groen gas in samenwerking

Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en zeven gemeentes slaan de handen ineen voor een grootschalig innovatief circulair project. Partijen participeren in het initiatief Verwaarden Groene Reststromen van de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Doelstelling is om binnen twee jaar een centrale verwerkingslocatie te realiseren waar groene reststromen, zoals bermgras en rietsluiksel uit het Nationaal Park Weerribben-Wieden, worden verwerkt tot (tussen)product. Denk daarbij aan groen gas, plaat- en isolatiemateriaal en bodemverbeteraars.

Door regionaal samen te werken zal circa 30.000 ton vrijkomend maaisel beschikbaar zijn om economische activiteiten mogelijk te maken. Verwaarden van groene reststromen zal niet alleen bijdragen aan de circulaire opgave, partijen zien ook kansen voor de bevordering van bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid. Naast De Wolden, hebben wethouders van Westerveld, Midden-Drenthe, Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, Hardenberg en DB-lid Wijnen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta de intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarnaast is Rendo als beheerder van het elektriciteits- en gasnet een belangrijke partner.
Foto Ingrid Machini