Nieuws

Licht, lucht en bewolking maken het verschil

Bij fotografie is het licht heel belangrijk. In de ochtend blauwig en koel. Tegen de avond steeds warmer. Met op zonnige vele tinten geel tot rood. Als weer meewerkt en er niet veel vuil in de lucht zit dan heb je ’s ochtends vaak hele scherpe contrasten. Vooral als de hemel diep blauw is en de wolken scherp. Met zulke luchten en wolken als decor worden zelfs industrieterreinen mooie objecten om vast te leggen. Laat staan de mooie plekjes van Meppel zoals het Wilhelminapark met de bottende en kleurende bomen en heesters. Dan helpen de foto’s om er later nogmaals van te genieten.

Foto Leo de Harder