Evenementen

Bijna 1400  kinderen vierden in Meppel de Koningsspelen

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs van het primair onderwijs in Meppel organiseerden op vrijdag  in samenwerking met de gemeente Meppel, Meppel Actief en verschillende sportverenigingen een sportaanbod, in het kader van de Koningsspelen, voor de groepen 5 t/m 8 op Sportpark Koedijkslanden. In totaal waren16 verenigingen en organisaties aanwezig die een activiteit aanboden.  Er deden dit jaar 14 basisscholen mee in Meppel aan dit evenement met een totaal bijna 1400 kinderen.

Er werd gewerkt volgens een instuifidee. De kinderen kregen een stempelkaart. Het sportpark was omgetoverd tot een sport-pret-park: kinderen mochten zelf kiezen aan welke sport en hoe lang ze deelnamen. Het was wel de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk sporten uit gingen proberen.

De Koningsspelen is een groot sportief Oranjefeest, dit jaar op 26 april jl., waar ca. 6.000 scholen uit het primaire onderwijs in Nederland aan meededen. De bedoeling van de Koningsspelen was om de basisschoolkinderen een extra sportieve en gezonde dag te bezorgen.

Cheryl Groen (RTV Meppel) / persbureau numeppel.nl