Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen

Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen binnenkort getest worden. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen. Het kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en gastouders weer open gaan. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop voor. Met deze sectoren is afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten kan laten testen.

Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus zijn besmet geraakt. Voor jeugdtrainers in de sport gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang. Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met ingang van 18 mei eveneens getest worden. Ook kunnen professionals, bij de politie en in handhaving en toezicht al getest worden.

Foto Shutterstock