Noodverordening van kracht voor deel gemeente Meppel

De burgemeester van Meppel heeft gelet op mogelijke onrust besloten tot het instellen van een noodverordening. De noodverordening geldt met ingang van 29 januari 2021 dagelijks van 17.00 tot 06.00 uur. De verordening blijft van kracht tot het moment dat deze weer wordt ingetrokken. Deze verordening is van toepassing op de openbare plaatsen in de gebieden centrum, centrumschil en het stationsgebied zoals nader aangeduid op de kaart in bijlage 1 bij deze noodverordening. Die kaart en de tekst van de noodverordening vindt je op https://www.meppel.nl/

Foto Bart Vels De verordening is van toepassing op de openbare plaatsen in de gebieden centrum, centrumschil en het stationsgebied