Nieuws

Meppel wil windmolens op boerderijen

De gemeente Meppel mikt op de bouw van windmolens en de aanleg van zonnepanelen in het buitengebied. Momenteel ligt het conceptbeleidsplan klaar. Er komen twee bijeenkomsten om inwoners en ondernemers over dit beleid te informeren. De gemeente zet in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, aangevuld met grote windturbines. Het gaat hierbij om windturbines met een maximale as-hoogte van 15 meter. Volgens de gemeente passen de afmetingen van deze turbines goed in het landschap en hebben ze minder effect op de omliggende omgeving dan grote windmolens.

“Er is vaak zon of wind in Nederland”, reageert wethouder Jaap van der Haar. “Als agrariërs inzetten op én zon op dak én een kleine molen op het erf plaatsen, kunnen ze onder veel weersomstandigheden in hun eigen energie voorzien.” De Meppeler boeren zijn blij met de keuze van de gemeente. Vanuit de agrarische sector zijn er al concrete vragen gesteld over hoe een vergunning kan worden aangevraagd.

Om meer mensen de gelegenheid te geven op het beleid te reageren is de reactietermijn verlengd tot 31 maart 2021. Ook zijn er twee digitale bijeenkomsten. Een informatiebijeenkomst op maandag 8 maart om 19.30 uur voor omwonenden en andere belangstellenden. De gemeente licht het beleid toe en er is de mogelijkheid om vragen te stellen of te reageren op het concept-beleid. Daarna volgt er een voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 9 maart om 19.30 uur voor agrarische ondernemers met advies en praktijkvoorbeelden kleine windmolens.

Foto Pixabay