Live uitzending Raadscommissie

Donderdag 24 september 19.30 uur
Algemeen 19.40 – 20.30 uur
– Bestuursrapportage 2020, inhoudelijke aspecten
– Huisvesting politie

Fysiek Domein 20.45 – 23.00 uur
– Bodembeheer, kwaliteits- & functieklassekaart
 Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit watertoren
– Vestiging voorkeursrecht Noord IV
– Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
– Startnotitie warmtetransitievisie
U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Via gemeenteraadmeppel.nl vindt u agenda’s en stukken en kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.