Fusie Meppeler schoolbesturen voorlopig van de baan

De schoolbesturen van CSG Dingstede en Stad & Esch in Meppel gaan voorlopig niet samenwerken. Na uitgebreid onderzoek concluderen bestuurders en toezichthouders dat het niet zinvol is om de stap naar samenwerking te zetten. Dat schrijven directeur-bestuurder Peter de Visser van Stad & Esch en rector-bestuurder Yzaäk Jacobi van CSG Dingstede in een brief aan leerlingen en hun ouders en verzorgers. De openbare en christelijke scholen wilden op bestuurlijk vlak gaan samenwerken om het hoofd te bieden aan de verwachte afname leerlingen.

“Het is nu nog te vroeg”, concludeert Stad & Esch-directeur Peter de Visser. “Je kan het wel met stoom en kokend water willen doen, maar er is tijd genoeg.” Een van de punten waarop het vastloopt is het verschil van toezicht houden. “De een heeft een Raad van Toezicht en de ander een Raad van Beheer. Het kost tijd om dat op elkaar af te stemmen.” Bron RTV Drenthe

Foto Google Streetview