Schooltv

Domotica-onderzoek in Vledder door studenten afgerond

Vierdejaarsstudenten van de opleiding Verpleegkundige van Drenthe College Meppel en twee studenten van Hanzehogeschool in Groningen hebben in Vledder onderzoek gedaan naar domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) en de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De studenten hebben onlangs de onderzoeksresultaten en aanbevelingen online gepresenteerd aan de opdrachtgevers uit het dorp; een groep vooruitstrevende bewoners onder leiding van Dorpsbelang Vledder en stichting Noabuur.

Het onderzoek heeft verschillende adviezen en aanbevelingen opgeleverd waar Dorpsbelang Vledder samen met stichting Noabuur mee aan de slag kan. Ook een eventueel vervolgonderzoek met een nieuwe groep studenten in de toekomst wordt niet uitgesloten.

Foto Pixabay