Baggeren Waterloopbos begonnen

De watergangen die de waterloopkundige modellen in het Waterloopbos van water voorzien, slibben dicht. Om de doorstroming van het water en de waterkwaliteit te verbeteren, laat Natuurmonumenten het komende jaar in twee fases drie kilometer aan watergang baggeren. Afgelopen week is begonnen en eind 2021 zijn de baggerwerkzaamheden afgerond. Beschermde diersoorten zoals de ijsvogel, grote gele kwikstaart, groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel, ringslang en grote gerande oeverspin profiteren straks van het schonere water.

Foto: Natuurmonumenten – Martyn Hamer