Juf Marian obs Sprinkels met pensioen

Deze week heeft juf Marian Hofstee afscheid genomen van de kinderen van obsSprinkels en sluit daarmee haar onderwijsloopbaan af. Haar man meester Henk Hofstee is een paar jaar geleden gepensioneerd dus kunnen ze vanaf nu samen genieten van hun pensioen. Marian werd in het Atrium van de school door alle kinderen toegejuicht en natuurlijk verrast met vele cadeautjes. Marian Hofstee is een echt onderwijsdier en heeft vele kinderen in Meppel les mogen gegeven. In haar loopbaan heeft Marian vele scholen bezocht.

Zo staan onder andere obs Noord, Het Palet, obs De Berkenhorst en obsSprinkels op haar lijstje, maar ook heeft Marian zich vele jaren ingezet voor asielzoekerskinderen op de Havelterbergschool. ‘Dat was een prachtige tijd’, vertelt Marian enthousiast. ‘Prachtig werk om die kinderen de kans te bieden een school te bezoeken. Echt pionieren, door centra in heel Drenthe te bezoeken om kinderen uit veelal getroffen gebieden naar school te krijgen’. De laatste jaren heeft Marian met veel plezier groep 4 lesgegeven. ‘Ik heb altijd genoten van de onbevangenheid van kinderen.

Foto Obs Sprinkels