Nieuws

Geef uw mening over verkeer en vervoer in Meppel

Gemeente Meppel vraagt inwoners naar hun ervaring met verkeer en vervoer in Meppel. In een online vragenlijst komen de thema’s bereikbaarheid, parkeren, deelvervoer en elektrisch laden aan bod. Invullen van de vragen kan anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. De gemeente gebruikt de antwoorden om nieuw beleid beter te laten aansluiten bij de wensen van inwoners. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 6 mei.

Meppel bereikbaar houden
Gemeente Meppel werkt voortdurend aan het verbeteren van de woonomgeving. Verkeer en vervoer is daarin een belangrijk thema. Daarom werkt de gemeente aan nieuw beleid op het gebied van parkeren en elektrisch laden. Ook maakt de gemeente een plan om Meppel nu en in de toekomst bereikbaar houden. De resultaten uit deze vragenlijst verwerkt de gemeente in nieuwe plannen.

Geef uw mening
Via deze link kunt u de vragen invullen.  https://mobycon.jambo.software/parkerenenverkeerinmeppel