Nieuws

Vrouwen van Nu huldigt jubilarissen

Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu op donderdag 16 januari zijn 4 jubilarissen in het zonnetje gezet in Wijkcentrum de Poele. De dames H. Uiterwijk de Boer en M. Wind-Huisman zijn 25 jaar lid. 40 jaar lid zijn de dames J. Kuiper-Vierhoven en G. de Roo-Prinsen. Alle dames kregen een oorkonde, een bos bloemen en een speldje. De volgende ledenavond zal plaatsvinden op 20 februari met als thema: De Shackleton Tour (Op reis naar Antartica).

Foto Ebel Zandstra