Vogelkijkhut Zwartewatersklooster wordt hersteld

De observatiehut, veelal aangeduid als ‘vogelkijkhut’ in De Olde Maten is een geliefde plek voor bezoekers van het gebied, in het bijzonder van de vogelaars onder hen. De hut raakte echter in verval en Staatsbosbeheer moest besluiten om de hut voorlopig dicht te doen. Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten diende daarop in samenwerking met Staatsbosbeheer een aanvraag in voor een bijdrage uit het RaboFonds van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, welke is gehonoreerd. Hierdoor kan de hut worden hersteld

Vanaf de vogelkijkhut zijn vele vogels te spotten, zoals de aalscholver, zilverreiger, ijsvogel, diverse eenden soorten en roofvogels. Ook bestaat de kans om een otter te spotten. De oude hut is in 1992 gebouwd en kreeg toen al de naam Otterhut, terwijl op dat moment dit dier nog niet aanwezig was. De afgelopen weken zijn voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het opsnoeien rondom de oude hut. Deze oude hut is inmiddels gesloopt en nieuwe palen zijn geplaatst. De nieuwe hut komt terug op dezelfde plek als de oude hut

Foto Staatsbosbeheer