Unieke rondleiding gemaal Zedemuden

Sluuspoort en Gemaal Zedemuden hebben de handen ineen geslagen. Zij bieden belangstellenden op woensdag 20 en woensdag 27 oktober de kans op een unieke rondleiding door gemaal Zedemuden. Normaal gesproken worden er geen rondleidingen gegeven in het gemaal. Tijdens de Herfstvakantie wordt hierop een uitzondering gemaakt om in aansluiting op de populaire ‘4 sluizenroute’ de belangrijke rol te onderstrepen die de ligging van Zwartsluis heeft op een kruispunt van waterwegen. De deelnamekosten zijn vijf euro per persoon. Bij dit bedrag is niet alleen de rondleiding door gemaal Zedemuden inbegrepen, maar ook (vrijblijvende) deelname aan de ‘4 sluizen-route’. Reserveren kan bij de balie van Sluuspoort, telefonisch via 038-3866555 of mail: info@sluuspoort.nl o.v.v. gewenste datum (20 of 27 oktober) en tijdstip (10.00-10.30 uur, 10.45-11.15 uur of 11.30-12.00 uur).