Subsidieregeling klimaat-actief draagt bij aan waterbeheer

De provincie stelt een bedrag van € 50.000,- beschikbaar aan een subsidieregeling voor klimaatsubsidie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De regeling draagt bij aan maatregelen die inwoners willen treffen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te bieden. Het gaat om de volgende maatregelen: neerslagwater in de tuin houden, geveltuintjes aanleggen en daktuin maken (groene daken). De regeling wordt door het waterschap uitgevoerd.

In 2020 heeft de subsidie Klimaat Actief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta bijgedragen aan ruim 7000 m2 groen dak. Bijna zo groot als een voetbalveld. Hiermee wordt er ongeveer 100.000 liter water vastgehouden én blijven de huizen koeler in hete dagen. Dat is bijna 900 badkuipen vol! Met informatie op https://www.wdodelta.nl/

Foto Pixabay