Provincie maalt om Meppeler stadsmolen

Stichting Stadskorenmolen De Vlijt in Meppel ontvangt een subsidie voor de restauratie en herbestemming van zijn molen. Daarmee komt het hart van de molen, de maalinrichting, weer terug. De provincie Drenthe geeft met de toekenning de aftrap voor een subsidieregeling die (dreigende) leegstand voorkomt en herbestemming van karakteristiek bezit wil stimuleren. De nieuwe subsidieregeling ‘behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024’ ging in op 1 januari 2021.

De subsidieaanvraag van Stichting Stadskorenmolen De Vlijt is op 1 januari 2021 net na middernacht ingediend en daarmee als eerste toegekend, want ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De toegekende subsidie bedraagt € 96.899,-. Daarmee kan de molen weer gaan draaien en zal echte Meppeler mosterd terugkomen in lokale winkels en horeca. Na de restauratie zijn bezoekers welkom in de molen om het productieproces van de mosterd van dichtbij te bekijken.

Foto Leo de Harder