Meezingen in Vrouwenkoor Capriccio

Vrouwenkoor Capriccio in Meppel is op zoek naar nieuwe leden en nodigt vrouwen die van zingen houden van harte uit om een kijkje te nemen, mee te zingen en sfeer te proeven op dinsdagavond 1 oktober. Het enthousiaste koor repeteert van 19.30 tot 21.30 uur bij Scala. Vrouwenkoor Capriccio telt 20 leden en staat sinds augustus 2010 o.l.v. Claartje van Dokkum. Het koor zingt een heel divers repertoire; van klassiek tot hedendaags, zowel geestelijk als wereldlijk. Naast het instuderen van repertoire werkt het koor tijdens de repetities ook aan stemvorming en koorscholing. Plezier in samen zingen staat voorop. Aanmelden voor de open repetitie avond kan via de e-mail c.vandokkum@ontdekscala.nl

Foto Capriccio