Nieuws

Kruising Kruisstraat Grote Oever op de schop

Nieuwe bestrating van de Eendrachtstraat en ook het kruispunt Kruisstraat, Molenstraat, Grote Oever worden opnieuw ingericht en bestraat. Het gelijke rechten voor verkeersdeelnemers plan werkte voor dit kruispunt niet. Snel verkeer remt niet voor voetgangers en fietsers, tenzij je dat met regels en drempels afdwingt. Er komt een zebrapad tegenover bakkerij Steenbergen en de voorrangssituatie wordt aangepast. De nu gelijkwaardige kruising wordt een voorrangskruising voor doorgaand verkeer uit de Eendrachtstraat naar Grote Oever v.v.. De uitritten van de aanliggende straten worden verhoogd, evenals de voetpaden.

Foto Arjan Tien