Regio

Inspraakavond toekomst schoolgebouw Darp

Wat gebeurt er met het schoolgebouw in Darp? Daarover willen de inwoners zelf beslissen. Het schoolgebouw komt vanaf volgende week leeg te staan omdat basisschool De Veldwikke ophoudt te bestaan. Dorpelingen hebben genoeg ideeën om het gebouw een nieuwe functie te geven waar het dorp ook iets aan heeft. De gemeente Westerveld staat daarvoor open.

In de jaren ’80 lagen veertig Amerikaanse kernkoppen opgeslagen in Darp. Moet daarover geen museum komen? Of zullen we er een vitaliteitscentrum van maken? Horeca, of toch appartementen voor jongeren? De inwoners van Darp hebben genoeg ideeën om het schoolgebouw een nieuwe bestemming te geven, bleek tijdens een bijeenkomst in dorpshuis De Stobbe.

Gemeente verkoopt liever
De gemeente Westerveld wil het gebouw het liefst verkopen. Er is behoefte aan geld en een leegstaand schoolgebouw kan verkocht worden. Er zouden al tientallen projectontwikkelaars zich gemeld hebben. “Als er morgen een bord ‘te koop’ op het schoolplein gezet wordt, is het gebouw morgen verkocht”, aldus de projectleider.

Dat doet de gemeente (voorlopig) niet. Op verzoek van de dorpsgemeenschap. Zij willen met een maatschappelijk doel voor het gebouw komen, zodat het dorp daarvan profiteert. De gemeente zet de deur daarvoor op een kier, bleek tijdens de informatieavond. Mocht de dorpsgemeenschap met een plan komen waar het dorp echt baat bij heeft, dan kan de gemeente het financiële aspect minder zwaar laten tellen.

Waterwinning
Sloop van het gebouw lijkt uitgesloten. De school staat in een gebied waar drinkwater gewonnen wordt. In die gebieden wordt sloop en nieuwbouw zoveel mogelijk vermeden om vervuiling tegen te gaan.

Een nieuwe bestemming binnen de bestaande muren is het meest haalbaar. “Ik wil een bestemming vinden die perspectief biedt voor de dorpsbewoners”, reageert dorpsgemeenschap-voorzitter Winfried Buijen. “Dat vind ik het allerbelangrijkste. Daarom ben ik ook zo blij dat er heel veel mensen gekomen zijn die zich uitgesproken hebben. Dat betekent toch dat het leeft.”

Open wond
Waarom Darp zelf aan de knoppen wil zitten, werd al gauw duidelijk. De avond stroomde niet over van vertrouwen in de gemeente. Dat zij besloten om de school in Darp te sluiten is nog steeds een open wond voor veel dorpelingen. De wens om de onderwijsfunctie toch te behouden is nog altijd groot. “Ik kijk erg positief terug op de avond, maar het was niet makkelijk. Het dorp wil graag toch een basisschool. Dat zal niet eenvoudig zijn om te realiseren”, vervolgt Buijen.

De inspraakavond moest daarvoor een vruchtbare bodem zijn en die werd grotendeels gevonden: Er was veel belangstelling, inwoners stelden veel vragen en vulden allemaal een enquêteformulier in met hun voorkeursbestemming.

Buijen gaat met dat verhaal, en de andere ideeën, naar de gemeente. “De bewoners hebben zich uitgesproken. Die wensen gaan we kenbaar maken. Het uitgangspunt is dat het dorp er iets aan moet hebben, maar daarvoor moeten de gemeente en de welzijnsstichting wel meedoen om het haalbaar te maken. Er moet toekomstperspectief zijn voor de gemeenschap.”