Huurverhoging verder gemaximeerd en extra geld

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een aanvullend pakket maatregelen om voor zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning bereikbaar te maken. De jaarlijkse maximale huurverhoging wordt voor alle huurwoningen vastgesteld op inflatie + 1%, meer mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar waarmee stevig wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare gebieden.

Minister Ollongren: “Iedereen moet betaalbaar en plezierig kunnen wonen, de huidige onzekere tijd benadrukt dat nog eens extra. Daarom kom ik met deze aanvullende maatregelen om huurverhogingen verder aan banden te leggen en voor een grotere groep mensen een sociale huurwoning bereikbaar te maken. Daarnaast ga ik fors investeren in die gebieden waar leefbaarheid onder druk staat zodat ook daar mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”

Foto Pixabay