Regio

Financiële steun preventie tegen aanvallen wolf

Schapen- en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari 2021 via provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Dit gebied is door Wageningen University Research center (WUR) aangewezen als risicogebied waar de gevestigde wolf zich ophoudt en om die reden heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten als eerste stap op 15 december jl. voor dit gebied een subsidieregeling open te stellen.

Foto Pixabay