Gemeente

Femke Koekoek stopt als griffier van Meppel

Meppel moet op zoek naar een nieuwe griffier. Femke Koekoek verlaat de griffie per 16 mei. Koekoek heeft zelf ontslag genomen. Ze wil als zelfstandig adviseur en interim-griffier verder te gaan. In haar ontslagbrief aan de raad zegt Koekoek dat zij hier al langer over nadenkt, maar dat nu de tijd rijp is ‘om van dromen en denken naar doen te gaan’.

Regio Zwolle
Koekoek kijkt positief terug op haar tijd als griffier. “Meppel heeft mij veel gebracht, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Het was een eer om de raad van Meppel te mogen ondersteunen, maar soms moet je ergens afscheid nemen om verder te komen en een volgende stap te kunnen zetten.”
Als griffier zette Koekoek zich vooral in voor vergroting van de zichtbaarheid van de raad in de lokale media, versterking van de positie van de raad in Regio Zwolle, aanpassing vergadervormen en verbetering van de verbinding tussen raad en samenleving.

Werving opvolger gestart
“We hebben goed samengewerkt”, reageert raadslid Frank Perquin. Als voorzitter van de werkgeverscommissie betreurt hij het vertrek van Koekoek. “Maar we wensen haar ook alle succes bij deze nieuwe uitdaging.”

De raad neemt in zijn vergadering van 29 april afscheid van mevrouw Koekoek. Ondertussen zullen de voorbereidingen voor de werving van een nieuwe griffier worden opgestart.

Aanspreekpunt
Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad en geeft ondersteuning aan de raad en -commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig en zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Ook zet de griffier een handtekening onder alle officiƫle stukken in de raad.

Foto Gemeente Meppel