Digitale bijeenkomsten beleid kleine windturbines

Momenteel ligt het concept beleid kleine windturbines klaar. Hiermee maken we het mogelijk om energie uit wind op te wekken voor het eigen bedrijf of buurt. We organiseren twee bijeenkomsten om inwoners en ondernemers over dit beleid te informeren. Om meer mensen de gelegenheid te geven op het beleid te reageren hebben wij de reactietermijn verlengd tot 31 maart 2021. Ook organiseren wij twee digitale bijeenkomsten:
1. Een informatiebijeenkomst op maandag 8 maart om 19.30 uur voor omwonenden en andere belangstellenden. De gemeente licht het beleid toe en u kunt uw vragen stellen en reageren op het conceptbeleid.
2. Een voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 9 maart om 19.30 uur voor (agrarische) ondernemers met advies en praktijkvoorbeelden kleine windmolens. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door DLV advies.
Meer informatie leest u op www.meppel.nl/windturbines. Opgeven voor de bijeenkomsten kan via postbus@meppel.nl o.v.v. bijeenkomst windturbines