Regio

De Boekweit Proeftuin gaat van start op 10 juli a.s.

Boekweit is een gewas dat bijdraagt aan een gezonde bodem en biodiversiteit en het gedijt goed op de Drentse zandgrond. Deze boekweit proeftuin laat zien hoe boeren, natuurorganisaties, de provincie en inwoners samenwerken aan een duurzamere landbouw. Deze proeftuin is een experiment dat de mogelijkheden van boekweitteelt in Drenthe onderzoekt. Woensdag 10 juli, van 15:00 tot 16:30 uur (inloop om 14:45). Landbouwbedrijf Sijbenga, Hooghalen. Exacte locatie volgt na aanmelding. Inwoners van Drenthe, inclusief kinderen, pers, boeren en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Informatie https://www.nmfdrenthe.nl/

nmfdrenthe.nl