Ceintuurbaan vanaf half april 7 maanden dicht

Een belangrijke verkeersader in Meppel wordt vanaf half april tot 1 november afgesloten. De 90 jaar oude Ceintuurbaanbrug moet worden vervangen waardoor doorgaand verkeer op de Ceintuurbaan 7 maanden niet mogelijk is vanaf de Witte de Withstraat tot de rotonde bij het politiebureau. Deze week was er een inloopbijeenkomst in het Stadhuis waar veel omwonenden op af kwamen en men kennis kon nemen van de plannen en het ontwerp. Ook kon men vragenstellen.

Alhoewel er begrip is voor de uit te voeren werkzaamheden, mede gezien de leeftijd van de brug, kreeg niet iedereen antwoord op alle vragen. Met name vragen van technische aard over zwaar materiaal, trillingen, etc staan nog open. Ook maken omwonenden zich zorgen over de verkeersdruk door de omleidingen en de veiligheid. Ter plekke loopt de omleiding straks via de Witte de Withstraat, Thorbeckelaan en Talmastraat en via de Heinsiusstraat

Foto Arjan Tien