Nieuws

Intentieovereenkomst Broeklanden 3 getekend

Op maandag 6 november ondertekenden wethouder Robin van Ulzen, directeur-bestuurder Marcel van Halteren namens Woonconcept en directeur Martin Companje en senior ontwikkelaar Erik Makkinga namens Rotij Grondontwikkeling Oost B.V. (een samenwerkingsverband tussen Roosdom Tijhuis, BPD Ontwikkeling en Syntrus Achmea Real Estate) een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van deelgebied Broeklanden 3 in Nieuwveense Landen. De ondertekenaars zijn gezamenlijk eigenaar van de gronden en gaan aan de slag met het opstellen van een stedenbouwkundig plan met passend woonprogramma, waarbij minimaal 30% van de te bouwen woningen bestemd is voor de sociale huursector.

“Deze wijk krijgt een soortgelijke opzet als Weideblick, met ruimte voor groen en water en een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag uit de markt”, aldus Martin Companje van Rotij. “Samen met de gemeente Meppel en Roosdom Tijhuis werken we aan een nieuwbouwwijk met duurzame woningen waarin plek is voor iedereen. Ook in het project Broeklanden 3 werken we aan een buurt met daarin koop- en huurwoningen. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor prettige buurten waarin het fijn wonen is”, aldus Marcel van Halteren, directeur-bestuurder van Woonconcept. “In Meppel werken we aan het bouwen van betaalbare woningen, in Broeklanden 3 gaan we dit realiseren. Hiermee maken we wonen in Meppel bereikbaar voor zoveel mensen die een huis zoeken en bouwt onze gemeente verder aan de toekomst.”, vult wethouder Van Ulzen aan.

Intentieovereenkomst
Doel van de intentieovereenkomst is om een proces van onderlinge samenwerking vast te leggen voor het uitwerken van de belangrijkste uitgangspunten, om vervolgens te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. De ambitie is om in 2025 te starten met de uitvoering van de ontwikkeling van deelgebied Broeklanden 3.Inschrijven voor de woningen is nog niet mogelijk. Wel kan op de website van Roosdom Tijhuis (www.roosdomtijhuis.nl) worden ingeschreven voor de nieuwsbrief zodat belangstellenden op de hoogte worden gehouden van de toekomstige ontwikkelingen.

Tekst/foto Gemeente Meppel