Kerk

Pinksterochtend – Openluchtdienst

Op zondag 19 mei 2024 vieren we met elkaar het Pinksterfeest. U wordt allen van harte uitgenodigd op Landgoed Wittelte (Wittelterweg 33 te Wittelte). U dient wel uw eigen stoel (of picknickkleed) mee te nemen. Het thema van de dienst is: De (tegen)wind van de Heilige Geest. Muzikale medewerking zal worden verleend door brassband Advendo. De toegang is gratis. Er zal gecollecteerd worden voor 3 zendingsechtparen en de onkosten. We hopen natuurlijk op mooi weer. Maar bij slecht weer zullen we in de Kruiskerk (te Diever, foto) schuilen. Aanvang: 10.00 uur.

Tekst/foto aangeleverd