Nieuws

Zeventien meldingen van overlast over biomassacentrale Meppel

De gemeente Meppel heeft in de afgelopen twee jaar zeventien meldingen van overlast ontvangen over de biomassacentrale in de wijk Nieuwveense Landen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen uit de gemeenteraad.

Elf meldingen gingen over rook- en geuroverlast. Zes keer meldde inwoners geluidsoverlast. De gemeente zegt daarbij dat de meldingen ‘uit een klein gebied’ afkomstig zijn en ongeveer in dezelfde twee tot drie tijdperioden binnenkwamen.

Burgemeester en wethouders schrijven dat de biomassacentrale inderdaad niet draait zoals gewenst is. Daarom wordt er gewerkt aan oplossingen. De geluidsoverlast die wordt ervaren door omwonenden komt door de koelsystemen. Die worden nu deels uitgeschakeld. Daarnaast werkt de uitbater, Croonwolter&dros, aan een oplossing voor de ‘onverklaarbare rookontwikkelingen’.

Klachten over klachten
Volgens de gemeenteraadsleden klagen bewoners erover dat ze bij overlast van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daar kan de gemeente voorlopig niets aan veranderen, valt te lezen in de reactie. “Het college ziet formeel geen rol voor zich weggelegd om te bemiddelen bij het maken van goede afspraken over de bereikbaarheid van de betrokken partijen.”

Wel wil het college aan de raad toezeggen dat de betrokken partijen (leverancier MeppelEnergie en uitbater Croonwolter&dros) dringend verzoekt de bereikbaarheid en afhandeling van meldingen, klachten en andere signalen te beteren.

Om beter te begrijpen waarover de inwoners klagen, vroegen de raadsleden hoe vaak de inwoners verzochten om een gesprek met de gemeente, en hoe de gemeente daarop gereageerd heeft. Het maken van zo’n overzicht zien de burgmeester en wethouders niet zitten, omdat de ambtenaren op het gemeentehuis het erg druk hebben.

“Gelet op de beperkte beschikbaarheid van tijd en capaciteit van de ambtelijke organisatie willen wij u vragen terughoudend te zijn bij het doen van een dergelijk verzoek.” Om daaraan toe te voegen: “Wij vinden dat er adequaat is omgesprongen met signalen van inwoners en het wijkplatform met betrekking tot dit onderwerp.”

Mogelijkheden gemeente zijn beperkt
De gemeente Meppel zegt te willen meedenken over mogelijke oplossingen voor de biomassacentrale en het warmtenet. De vraag is of dat mogelijk is. De centrale is eigendom van het bedrijf Croonwolter&dros. Daarmee zijn afspraken gemaakt. Die kunnen alleen met wederzijds goedvinden worden aangepast.

“Onze mogelijkheden zijn zeer beperkt”, schrijft de gemeente. Daarom richt de gemeente zich nu op gesprekken met de belanghebbenden en op handhaving van de milieuregels. Meldingen over de milieuregels worden doorgezet naar de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe die namens het de gemeente het toezicht uitvoert.

Het aantal van zeventien meldingen geeft nog geen totaalbeeld. Dit is het aantal dat binnenkwam bij de gemeente. Hiernaast hebben inwoners ook klachten ingediend bij de uitbater, de energieleverancier, de provincie en de RUD Drenthe.

Foto Bastian vd Belt