Schooltv

Vrijeschoolleerroute op Stad & Esch

Vanaf het nieuwe schooljaar gaat bij Stad & Esch een nieuwe brugklas van start: de 7de klas. Woensdag hebben de nieuwe leerlingen en ouders kennisgemaakt met het toegewijde team dat deze vrijeschoolleerroute zal dragen en vormgeven. Op de vrijeschoolleerroute vormen leerlingen van de niveaus theoretische leerweg, havo en vwo samen een klas. Hierdoor ontstaat een meer evenwichtige weerspiegeling van de samenleving en krijgen leerlingen met verschillende achtergronden en kwaliteiten de kans om elkaar te leren kennen, waarderen en van elkaar te leren. Op 13 juli is er een informatieavond op basisschool De Toermalijn voor ouders en leerlingen. De avond begint om 20.00 uur. Het vrijeschoolonderwijs staat open voor alle leerlingen en de vrijeschoolleerroute op Stad & Esch is bedoeld voor leerlingen van alle basisscholen uit Meppel en omgeving. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

Tekst RTV Meppel/foto Daan Prest