NieuwsSchooltv

Vrijdag 26 april a.s. vinden ook in Meppel de Koningsspelen plaats

De Koningsspelen is een groot sportief Oranjefeest op 26 april a.s. waar gemiddeld 6.000 scholen uit het primaire onderwijs in Nederland aan meedoen. De bedoeling van de Koningsspelen is om de basisschoolkinderen een extra sportieve en gezonde dag te bezorgen.

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs van het primair onderwijs in Meppel organiseren van 09.00 tot 14.00 u in samenwerking met de gemeente Meppel, Meppel Actief en verschillende sportverenigingen een sportaanbod voor de groepen 5 t/m 8 op Sportpark Koedijkslanden. In totaal zullen 16 verenigingen en organisaties een activiteit voorbereiden en uitvoeren. Er zijn dit schooljaar 14 basisscholen die meedoen aan dit evenement met een totaal van 1372 kinderen.

Er wordt gewerkt volgens een instuifidee. Het sportpark wordt omgetoverd tot een sport-pret-park: kinderen mogen zelf kiezen aan welke sport en hoe lang ze deelnemen. Het is wel de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk sporten uit gaan proberen.

Koningsspelendag & sportdagcommissie Meppel/ foto stageteam RTV Meppel