Gemeente

Verkiezingen 6 juni 2024

Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Om te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024 een stempas. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen.

Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Dit kan onderhands (op de achterkant van de stempas) of schriftelijk of persoonlijk. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Kiezerspas
Als u in een andere gemeente dan uw woongemeente een stem wilt uitbrengen, moet u de stempas laten omzetten naar een kiezerspas.

Vervangende stempas
Raakt u de stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen, vraag dan een vervangende stempas aan. Het aanvragen van een vervangende stempas kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk. Meer informatie www.meppel.nl/verkiezingen.

Tekst Gemeente Meppel/foto Pixabay