Thema Doe goed, zoek recht in Week van Gebed

In Meppel zal de Week van Gebed interkerkelijk samen starten met de START-dienst op zondag 15 januari 2023 om 19:30 uur met voorganger Johan Otten van de Baptistengemeente Meppel in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, Meppel.

In de huiskamer van bij Bosshardt Meppel is er op donderdag 19 januari om 19:30 uur in huiselijke sfeer een tijd van samen zingen, aanbidden, bidden voor de stad Meppel, de wereld en elkaar. De Inloop is vanaf 19:00 uur, Havenstraat 13, Meppel onder leiding van Heleen Rigterink en Arianne Lagerburg.

Er is een boekje beschikbaar met overdenkingen en gebedspunten. Deze wordt via een aantal kerken aangeboden. Ook is het boekje digitaal beschikbaar, aan te vragen via gebed@missieinmeppel.nl. of te downloaden op www.weekvangebed.nl/meebidden/gebedsboekje

Meer info via https://missieinmeppel.nl/verdieping/gebed/week-van-gebed-2023

Tekst Missie in Meppel/foto Pixabay