Schooltv

Stad & Esch’ vrijeschoolleerroute sluit periode ‘voedingsleer’ af

Op de vrijeschoolleerroute van Stad & Esch sloten de leerlingen van de brugklas vorige week de periode biologie af met twee werkdagen. Zo zijn ze op bezoek geweest bij zorgboerderij de Naoberhoeve in Echten en bij Bosbeweging in Uffelte. De periode biologie had als onderwerp ‘voedingsleer’. De afgelopen drie weken hebben de leerlingen zich elke ochtend, tijdens het periodeonderwijs, beziggehouden met voeding. En vooral wat voeding voor hen betekent, welke gewoontes ze daarin hebben en wat het effect van voeding op de gezondheid en vitaliteit heeft.

De eerste week van de periode voedingsleer zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de thema’s vitaliteit en bewegen. In week twee stond het thema voeding centraal en werd de relatie gelegd met vitaliteit en bewegen. De leerlingen hielden vanaf het begin van de periode een dagboek bij waarin ze eten, drinken, beweging en voedingsstoffen noteerden. Vervolgens deden de leerlingen onderzoek naar de plant. Door waarneming werd de groei van de plant als geheel onderzocht om vervolgens te kijken naar de kwaliteiten van de delen van de plant, zoals de bloem, het blad, de stengel en de vruchten. Zo leerden de leerlingen welke delen goed te gebruiken zijn als brandstof en als bouwstof voor het lichaam. Ook hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar de werking van eiwitten, koolhydraten, vetten, mineralen en vitamines voor het lichaam.

Het huiswerk was om elke avond terug te blikken op de dag in het dagboek. De leerlingen werden hierdoor steeds bewuster van wat hun lichaam per dag opnam en verbrandde en of ze na inspanning meer behoefte hadden aan eiwitten of bijvoorbeeld koolhydraten.

Het doel van deze dagen was dat de leerlingen de geleerde kennis aan de praktijk van de wereld kunnen verbinden. Dat is een van de uitgangspunten op de vrijeschoolleerroute op Stad & Esch

Tekst/foto Stad & Esch