Nieuws

Small Villa´s in Danninge Erve van de baan

ChristenUnie vroeg college om opheldering. De Small Villa ’s op de locatie Danninge Erve zijn van de baan. Er was onrust ontstaan bij de bewoners in het gebied die hun woning hadden gekocht met andere verwachtingen. Een ontwikkelaar diende een aanvraag voor 17 small villa’s in op die locatie en zette daarmee de omwonenden voor het blok. Het participatieproces is niet goed verlopen, erkent ook het college na vragen van Gert Stam van de ChristenUnie.

Aanvraag zonder overleg omwonenden
Op een locatie in Danninge Erve waar drie woon- werkkavels waren gepland had het college aan een ontwikkelaar de suggestie gedaan om op die locatie 17 small villa’s te realiseren. Een ontwikkelaar diende een aanvraag in zonder met de omwonenden te overleggen. De bewoners trokken bij raadsfracties aan de bel. “Ons is een grotendeels vrij uitzicht en een rustige woonomgeving beloofd”, zeiden de omwonenden. “Daar is met dit plan geen sprake meer van”. Gert Stam van de ChristenUnie nam het voor hen op door het college om opheldering te vragen.

Omwonenden voelden zich niet serieus genomen
Uit de beantwoording blijkt dat het college alleen medewerking wilde verlenen als er een bestemmingsplanprocedure zou worden gevoerd. Dat heeft de initiatiefnemer niet gedaan. Toen er een aantal maanden later wel een informatiebijeenkomst werd belegd, voelden de omwonenden zich nog niet serieus genomen door de ontwikkelaar.

Burgerparticipatie minimale vereiste
Het college schrijft aan de ChristenUnie dat de minimale vereiste voor burgerparticipatie is dat plannen nog openstaan voor wijzigingen op basis van de reacties uit de participatie. Dat is niet gebeurd. Het college schrijft nu dat het initiatief op weinig draagvlak kan rekenen en dat er daarom naar een alternatieve locatie onderzocht wordt buiten Danninge Erve.

Foto Gem. Meppel