Meppel wil ouders helpen bij start gezinsleven

In de gemeente Meppel krijgen inwoners binnenkort begeleiding bij het jonge gezinsleven. De gemeente heeft samen met zorgprofessionals een programma geschreven om ouders en kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen bij een gezonde start. Het actieprogramma ‘Kansrijke start’ is ontwikkeld door vijftig professionals van het Verloskundig Centrum, Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de gemeente. Het gaat ouders bewust maken wat nodig is om gezond zwanger te worden en goed voorbereid te zijn op het ouderschap.

Uit de eigen bubbel
“Het ouderschap is één van de mooiste, maar ook ingrijpendste veranderingen in een mensenleven”, zegt wethouder Jaap van der Haar. Hij is erg blij met het programma. “Een goed begin is essentieel. De professionals samengewerkt aan dit programma en gaan nog intensiever samenwerken aan een gezonde start van Meppeler gezinnen. Van verloskundigen tot medewerkers van de bibliotheek en van kinderfysiotherapeuten tot verpleegkundigen van het consultatiebureau. Dat maakt deze aanpak zo sterk. Iedereen die zich betrokken voelt bij het welzijn van jonge kinderen brengt zijn kennis en expertise in. Samen zetten we ons in voor een gelukkige start van zoveel mogelijk kinderen in Meppel.”

Ook de zorgmedewerkers zijn erg blij met de samenwerking. “Toen ik de overstap maakte naar de JGZ, ontdekte ik pas hoe sterk alle partijen soms nog in hun eigen ‘bubbel’ zitten”, zegt Renate van Logchem op de projectwebsite. “We willen als JGZ graag korte lijnen en een goede overdracht na de bevalling. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk misverstanden ontstaan en dat jonge moeders na de bevalling direct de juiste ondersteuning krijgen.”

Tolkenproject
Een goed voorbeeld van de samenwerking is het overleg om kwetsbare zwangeren te bespreken. Verloskundige Nelleke Gosker noemt als belangrijk resultaat van de samenwerking. “We signaleren dankzij dit overleg eerder dat er iets mis is en dat er bijvoorbeeld psychische begeleiding nodig is, of hulp bij de huisvesting. En er wordt nu veel meer geregeld vóórdat de bevalling plaatsvindt in plaats van erna.”

Daarnaast is er een tolkenproject. De zorgverleners maakten vaak gebruik van een tolkentelefoon, terwijl dit erg kostbaar is. Tot Gosker verrassing namen twee van haar cliënten een vriendin mee die goed kon tolken. “Toen dacht ik: er lopen vast meer mensen rond die dit vrijwillig willen doen. Met hulp van de welzijnsorganisatie zoeken we nu naar geschikte vrouwen, die na een korte scholing van ons en de JGZ kunnen bijspringen als tolk.”

Foto Pixabay