Gemeente

College schetst toekomstbeeld stationsgebied

Het college heeft afgelopen dinsdag de Gebiedsvisie Stationsgebied aangeboden aan de raad. In deze visie schetst het college de contouren en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in de stationsomgeving. Het gaat om het gebied langs het spoor tussen de Hoogeveense Vaart en de Reest.
Het college wil het station aangenamer, overzichtelijker en daarmee ook veiliger maken.

Ook heeft het college een upgrade van de openbare ruimte rondom de wegen nabij het
station voor ogen. Een transformatie naar aantrekkelijke lanen met meer ruimte voor de
fiets is daarbij een belangrijk onderdeel.

Tevens schetst de gebiedsvisie een beeld van de ambities voor de Bekinkbaan. In de visie
staat hoe de Bekinkbaan een betere inpassing in de omgeving kan krijgen, mede door
een herontwikkeling van het Kraton. Voor de toekomstige invulling van deze locatie en
ook de Koelhuislocatie en de spoorkavels biedt de visie direct handvaten en contouren.
“We hebben hier functies voor ogen die passen bij een stationsomgeving en qua
uitstraling de Meppeler sfeer en karakteristiek uitademen”, aldus verantwoordelijk
wethouder Van Ulzen.

Voorkeursvariant
De inhoud van de gebiedsvisie is een uitwerking van de geselecteerde voorkeursvariant,
welke de gemeenteraad vorig jaar heeft aangegeven. De raad koos daarbij voor de
variant met de naam ‘organische ontwikkeling’. Als de raad dit najaar de definitieve visie
vaststelt, betekent dat niet dat de schop direct in de grond zal gaan. Het is een
langetermijnvisie die waarschijnlijk stap voor stap ingevuld zal gaan worden.

Van Ulzen: “De visie geeft vergezichten en toekomstperspectieven voor belangrijke locaties in de
stationsomgeving. Wat zou het toch mooi zijn als we met deze visie initiatieven op gang
kunnen helpen en daarmee het stationsgebied uiteindelijk mooier maken”.
De gemeenteraad buigt zich waarschijnlijk aankomende herfst over de gebiedsvisie.

Foto Arjan Tien