Kerk

Sing-in VEG Meppel keert na 2 jaar terug

Nadat Corona het twee jaar lang onmogelijk maakte, pakt de VEG Meppel aanstaande zondag 24 april de draad weer op en organiseert een sing-in in het kerkgebouw aan de Julianastraat.

Al jarenlang organiseert de VEG vier keer per seizoen op zondagavond een sing-in. De belangstelling is groot, niet alleen van eigen kerkleden, maar ook van mensen uit allerlei andere kerkgenootschappen en van mensen die weinig of geen binding met kerk en geloof hebben. De opzet van het programma: samen zingen van bekende liederen, afgewisseld met instrumentale bijdragen en verbindende teksten bij de liederen en in het kader van het thema, blijkt een brede groep mensen aan te spreken.

Mede omdat het twee jaar lang niet mogelijk was om deze activiteit te organiseren krijgt deze eerste sing-in na Corona een extra feestelijk tintje. Muzikale medewerking is er dit keer van gastorganist Henk Mulder (al eerder verleende hij muzikale medewerking) en zijn zoon Mark Mulder (kajun/drum). Henk van Dam voorganger van de VEG Meppel heeft de algehele leiding. Thema van deze sing-in is :”Over-hoop”, een thema met een dubbele bodem: in een wereld die overhoop ligt klinkt een boodschap over Hoop. Met dit thema sluit de sing-in enerzijds aan bij de paasgedachte, anderzijds ook bij de actuele (oorlogs)situatie.

De sing-in begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de deuren open. Gelet op de te verwachten belangstelling is het raadzaam om tijdig aanwezig te zijn. De toegang is vrij, na afloop is er ruimte voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een kop koffie of thee.

De VEG nodigt iedereen van harte uit voor deze feestelijke sing-in.

Foto Shutterstock