Kerk

Sing-in in teken van lijdenstijd

Op zondag 26 februari organiseert de Vrije Evangelische Gemeente in Meppel een sing-in in hun kerkgebouw aan de Julianastraat. Deze sing-in staat in het teken van de lijdenstijd, een periode van 40 dagen voorafgaand aan Pasen die op deze zondag begint. Dat gegeven is bepalend voor de invulling van het programma van deze sing-in. Als thema voor deze avond koos de VEG: “Dank U voor het kruis Heer”. Medewerking wordt verleend door Henk van Dam (algehele leiding), Wilbert Magre (orgel/piano) en Gemma Blaauw (solozang). De sing-in begint om 19.00 uur, vanaf 18.30 uur zijn de deuren open en is iedereen welkom.

In ook deze sing-in wisselen samen zingen van bekende en geliefde liederen, solozang en gesproken woorden die het thema inkleuren en verbinden met de liederen de gezongen worden elkaar af. Het feit dat deze sing-in op de eerste lijdenszondag wordt gehouden betekent dat ook stiltemomenten onderdeel van het programma van deze sing-in zijn. zijn. De lijdenstijd is in de kerk de tijd van verstilling, bezinning en versobering. Ook die elementen krijgen in de sing-in op deze bijzondere zondag een plek.

De sing-ins van de VEG Meppel voorzien in een grote behoefte voor een breed publiek. Meer dan de helft van de bezoekers komt vanuit allerlei andere kerkgenootschappen uit Meppel en omgeving. Dat geven onderstreept dat zang en muziek verbindend, over grenzen van kerkmuren, geloofsbeleving, tradities en culturen heen. De VEG hoopt veel mensen te verwelkomen in de sing-in op deze bijzondere zondag.

Tekst VEG, aangeleverde foto